ContacteSant Antoni Maria Claret, 167
08025 - Barcelona
Telf: +34 93 553 76 33 
Fax: +34 93 291 94 27
GPS: 41.692248,1.745868
 

Email de contacte:
Iolanda.Arbiol@malaltiesminoritaries.org 

plataforma@malaltiesminoritaries.org Drets ARCO pels usuaris:
Dret d'Accés
Dret de Rectificació
Dret de Cancel·lació
Dret d'Oposició
 

 
          Veure mapa més gran


Per a posar-se en contacte amb la Plataforma de Malalties Minoritàries, ompli el següent qüestionari si us plau:

Nom
Títol
Email
Missatge  
 D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se, o elaborar-se, en un futur, derivada de la relació jurídica que és manté s'incorporaran al fitxer/fitxers Base de Dades Interna amb titularitat de la Fundació Doctor Robert amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que la persona realitzi amb la fundació, per informar de noves ofertes formatives i per a felicitacions festives.

En el cas que la formació sigui acreditada per la UAB, les dades de la persona poden ser transferides a l'esmentada entitat amb la finalitat de formalitzar els processos d'acreditació i matriculació.

Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-vos a la Fundació Doctor Robert l'adreça c/St. Antoni Maria Claret, n° 167, 08025 Barcelona.

També us podeu dirigir a l'entitat en cas de no desitjar rebre comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent relatives a noves ofertes formatives o per felicitacions festives.