Assessorament


Desenvolupament de Medicaments


Assessorament pel correcte desenvolupament de la recerca, així com aspectes metodològics, científics i regulatoris de la investigació i comercialització de medicaments, i la seva adequació a la normativa espanyola i/o europea.

       
Administració / Entitats Públiques / Entitats sense ànim de lucre


Des de l'any 2000 la Fundació Doctor Robert col.labora amb les administracions europea, estatal i autonòmica.

Europees
    Agència Europea de Medicaments (EMA, Londres) Comitè de Medicaments Orfes.
    Comissió europea: Rare diseases Task Force.
    Comissió europea: EUROPLAN (European Project for Rare Diseases National Plans Development).
     Programme of community Action in the field of Public Health (2003-2008).

     EPPOSI (European Platform for Patient's Organisations, Science and Industry.
    EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases).

Estatals
    Ministerio de Sanidad y Política Social.
    Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Autonòmiques
    Departament de Salut - Servei Català de la Salut: Comissió Asessora de Malalaties Minoritàries;
      Comissió d'accés a Terapies complexes.

    Institut d'Estudis de la Salut.
    Institut Català d'Oncologia.
    La Marató de TV3 2009 Malalties Minoritàries; Grup d'Experts.

Website Security Test