Medicaments

 

  Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
Legislació Espanyola
Legislació Europea


     EURORDIS és una aliança no-governamental dirigida per organitzacions de pacients i persones
individuals actives en el camp de les Malalties Minoritàries, dedicada a millorar la qualitat de vida
de les persones que viuen amb Malalties Minoritàries a Europa.

    Orphanet és una base de dades d' informació de Malalties Minoritàries i de medicaments orfes per tot tipus de públic.
El seu objectiu és contribuir en la millora del diagnòstic, cura i tractament dels afectats de Malalties Minoritàries.


    The European Medicines Agency is a decentralised body of the European Union with headquarters in London.
Its main responsibility is the protection and promotion of public and animal health, through the evaluation and
supervision of medicines for human and veterinary use.


  La Comissió és independent dels governs nacionals. La seva funció és representar i defensar els interessos de la UE
en el seu conjunt. La Comissió elabora propostes per les noves lleis europees, que presenta al Parlament Europeu
i al Consell.

Tant el plantejament estratègic per la UE (2008-2013) com el segon Programa d'acció comunitària en l'àmbit de la
salut (2008-2013) contenen iniciatives per prevenir i tractar malalties específiques, com les genètiques, i prevenir les
Malalties Minoritàries.

Website Security Test