Jornada 21 de setembre del 2022, setmana internacional de la Fibrosi Pulmonar IdiopàticaLa malaltia pulmonar intersticial és un grup de trastorns d’origen divers que tenen en comú el fet que el teixit que envolta els alvèols del pulmó, anomenat interstici, es torna rígid o cicatritzat. A conseqüència d’això, els alvèols no poden realitzar amb normalitat la seva funció d’absorbir l’oxigen. Afecten entre 15 i 110 de cada 100.000 persones, i el trastorn més prevalent i amb més mortalitat és la fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI). 

La FPI no té encara un tractament curatiu i la supervivència als cinc anys del diagnòstic és només d’entre el 20 i el 40%, segons els estudis. Tot i això, l’aparició, des de fa quatre anys, dels dos primers fàrmacs antifibròtics capaços d’endarrerir el deteriorament cicatritzant de l’interstici pulmonar és un dels elements que estan aconseguint allargar aquesta supervivència i millorar la qualitat de vida dels pacients. 

La formació per a la Fibrosi Pulmonar Idiopàtica està adreçada a professionals de la Salut, en especial als professionals dels centres d’atenció primària (CAP) i centres d’urgències d’atenció primària (CUAP). Té per objectiu millorar el coneixement global de les malalties minoritàries intersticials des del punt de vista assistencial, diagnòstic i terapèutic, i preveu un espai per posar en comú dubtes i reflexions.

FORMACIÓ

Quan? Dimecres 21 de setembre de 2022, de 15 h a 19:30 h.

Control d’assistència: L’organització posarà a disposició dels professionals susceptibles d’obtenir l’acreditació els mitjans necessaris per validar l’assistència.

ACTIVITAT Pendent d’acreditar

Activitat pendent d’acreditar pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Requisits

Assistència 100%

Avaluació final de la jornada
           Website Security Test