Assessorament


Desenvolupament de Medicaments


Assessorament pel correcte desenvolupament de la recerca, així com aspectes metodològics, científics i regulatoris de la investigació i comercialització de medicaments, i la seva adequació a la normativa espanyola i/o europea.

       
Administració / Entitats Públiques / Entitats sense ànim de lucre


Des de l'any 2000 la Fundació Doctor Robert col.labora amb les administracions europea, estatal i autonòmica.

Europees
    Agència Europea de Medicaments (EMA, Londres) Comitè de Medicaments Orfes
    Comissió europea: Rare diseases Task Force
    Comissió europea: EUROPLAN (European Project for Rare Diseases National Plans Development).
       Programme of community Action in the field of Public Health (2003-2008)

     EPPOSI (European Platform for Patient's Organisations, Science and Industry.
    EURORDIS (European Organisation for Rare Diseases)

Estatals
    Ministerio de Sanidad y Política Social
    Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Autonòmiques
    Departament de Salut - Servei Català de la Salut: Comissió Asessora de Malalaties Minoritàries;
       Comissió d'accés a Terapies complexes

    Institut d'Estudis de la Salut
    Institut Català d'Oncologia
    La Marató de TV3 2009 Malalties Minoritàries; Grup d'Experts

Website Security Test