Contacte

Accepto les condicions i termes legals*
Soc major d'edat*


D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se, o elaborar-se, en un futur, derivada de la relació jurídica que és manté s'incorporaran al fitxer/fitxers Base de Dades Interna amb titularitat de la Fundació Doctor Robert amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que la persona realitzi amb la fundació, per informar de noves ofertes formatives i per a felicitacions festives.

En el cas que la formació sigui acreditada per la UAB, les dades de la persona poden ser transferides a l'esmentada entitat amb la finalitat de formalitzar els processos d'acreditació i matriculació.

Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-vos a la Fundació Doctor Robert l'adreça c/St. Antoni Maria Claret, n° 167, 08025 Barcelona.

També us podeu dirigir a l'entitat en cas de no desitjar rebre comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent relatives a noves ofertes formatives o per felicitacions festives.